e-poľnohospodár

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
  • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
  • Home E-príloha S pietou: Za Dominikom Čaprnkom

    S pietou: Za Dominikom Čaprnkom

    E-mail Tlačiť

    Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 8. apríla 2019 nás vo veku 87 rokov navždy opustil doc. Ing. Dominik Čaprnka, CSc., bývalý dlhoročný kolega, priateľ a pedagóg na Katedre štatistiky a operačného výskumu FEM.

     Česť jeho pamiatke!

     

    Docent Dominik Čaprnka sa narodil 8. augusta 1931 v Nitrici, okres Prievidza. po úspešnom ukončení Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v roku 1955, pracoval vo funkcii vedúceho školského majetku SPTŠ v Beladiciach, neskôr ako stredoškolský učiteľ v Palárikove a Leviciach. V roku 1961 bol poverený riadením oblastnej stanice pre vedeckú sústavu hospodárenia v Leviciach a od roku 1966 pôsobil ako odborný asistent na Katedre vedeckého programovania VŠP v Nitre.

    V roku 1982 sa habilitoval na docenta. Po roku 1989 bol predsedom Akademického senátu VŠP.

    Počas svojho pedagogického pôsobenia zabezpečoval výučbu predmetov optimálne programovanie, ekonomicko-matematické metódy, systémová analýza a modelovanie. Podieľal sa na riešení mnohých vedeckovýskumných prác a udržiaval intenzívne kontakty s poľnohospodárskou praxou.

    S vďakou a úctou spomíname na všetko, čo urobil v prospech katedry, fakulty a univerzity, na všetky chvíle prežité v jeho prítomnosti.

    Pracovníci Katedry štatistiky a operačného výskumu FEM