Recenzia: Hygiena výživy a stravovania

Renáta Chosraviová E-príloha
Tlačiť

recenzia1Vysokoškolská učebnica s názvom Hygiena výživy a stravovania s podtitulkom Uplatňovanie hygienických zásad v zariadeniach spoločného stravovania vyšla v roku 2018 vo Vydavateľstve SPU v Nitre. Publikácia autorov – doc. Lucie Zeleňákovej, Ing. Jozefa Čaplu, a Ing. Petra Zajáca, nie je iba základným zdrojom vedomostí v oblasti hygieny a stravovania, ale ponúka komplexný pohľad na uplatňovanie hygienických zásad v stravovacích prevádzkach. Určená je pre študentov, ale aj odbornú gastronomickú a potravinársku verejnosť.

Publikácia pozostáva z 22 kapitol, vhodne ju dopĺňajú tabuľky a farebné obrázky. Rozvoj profesionálnej osobnosti je podporovaný informáciami v týchto oblastiach: procesy prebiehajúce v zariadeniach spoločného stravovania, hygiena výroby, prípravy a podávania pokrmov a nápojov, nutrično-zdravotné zmeny potravín počas výroby pokrmov, prevádzková a osobná hygiena, sanitácia vrátane deratizácie a dezinsekcie, manipulácia s odpadmi. Čitatelia sa tiež zoznámia s problematikou alergénov a ich označovaním v stravovacích službách, dozvedia sa o hygiene výroby a predaja zmrzliny, lahôdkarských a cukrárskych výrobkov, či o zásadách stánkového a iného ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov. Osobitná časť knihy je venovaná problematike vysledovateľnosti, auditov v prevádzke, metrologického programu a systému HACCP. Jeho aplikácia v zariadeniach spoločného stravovania je nevyhnutnou požiadavkou zabezpečenia kontroly zdravotnej bezpečnosti pokrmov.

recenzia1