e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home E-príloha S pietou: Za profesorom Joachimom Elterichom

  S pietou: Za profesorom Joachimom Elterichom

  E-mail Tlačiť

  elterichFakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre so zármutkom oznamuje, že 27.júna 2018 vo veku 88 rokov odišiel jej bývalý hosťujúci profesor a držiteľ čestnej hodnosti Doctor honoris causa SPU v Nitre profesor Dr.Joachim G. Elterich.

  Prof. Joachim Elterich sa narodil 22. mája 1930 v Drážďanoch v Nemecku. Základné a stredné odborné vzdelanie získal vo svojom rodisku. Jeho profesijná orientácia sa začala formovať počas štúdia na Univerzite v Bonne, kde v roku 1956 získal vysokoškolský diplom vo vednej oblasti ekonomika poľnohospodárstva. Svoje prvé skúsenosti získal ako asistent Dr. Günter Steffena na Univerzite v Bonne i ako poradca vo Federálnej poľnohospodárskej poradenskej a informačnej službe.

  Svoju odbornosť si neskoršie, vďaka Fulbrightovmu štipendiu, zvyšoval štúdiom na Univerzite v Kentucky, Lexington, kde získal hodnosť Master of Science v odbore ekonomika poľnohospodárstva. V rokoch 1960-1964 bol doktorandom a asistentom na Katedre ekonomiky poľnohospodárstva na Michiganskej štátnej univerzite, kde získal doktorát vo vednej oblasti mikroekonómia a makroekonómia, štatistika, agrárna ekonomika a medzinárodný obchod.

  Po skončení vedeckej prípravy sa prof. Elterich vrátil na svoju materskú univerzitu v Bonne, kde do roku 1967 zabezpečoval a rozvíjal výučbu mikroekonómie a vo výskume sa zameriaval na ekonometrické modelovanie chovu ošípaných. Súčasne zastupoval Nemecko v OECD v Paríži ako predstaviteľ v skupine pre chov hovädzieho dobytka. V roku 1967 odišiel na Delawarskú univerzitu v USA, kde až do roku 1998 pôsobil ako asistent, neskoršie ako docent a profesor na Katedre ekonomiky potravín a výrobných zdrojov.

  Životné dielo prof. Joachima Eltericha,PhD. je viacrozmerné. Ako skúsený a osvedčený vysokoškolský učiteľ sa podieľal na výchove poľnohospodárskych ekonómov a manažérov na Delawarskej univerzite. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa orientoval na predmety ekonomického a manažérskeho základu, rozpracoval viaceré metodické postupy pri ekonomickom modelovaní ponuky a dopytu v poľnohospodárskom sektore, bol školiteľom 30 postgraduálnych, 20 graduálnych študentov magisterského štúdia a troch doktorandov, z ktorých traja boli ocenení prestížnymi cenami Americkej asociácie poľnohospodárskej ekonomiky a Delawarskej univerzity.

  Činnosť prof. Eltericha sa spája s našou univerzitou od roku 1990, keď v rámci sabatikálneho voľna striedavo stážoval na Univerzite v Bonne a na SPU v Nitre, kde ako hosťujúci profesor vystúpil so sériou prednášok na aktuálne ekonomické témy. Už v roku 1990 bol spoluorganizátorom pracovného seminára na tému Dáta a možnosti rozvoja, ktorý sa uskutočnil v Račkovej doline. O rok neskôr predniesol vyžiadanú prednášku na seminári Európskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov vo Vysokých Tatrách a na medzinárodnej konferencii v Michalovciach.

  V roku 1994 získal grant USIA na projekt prenosu ekonomických a manažérskych štúdií na SPU. V rámci neho bol zriadený vzdelávací program pod názvom Institute of Business Development and Management (IBDM), na ktorom v rokoch 1995 až 1997 stodvadsať študentov úspešne ukončilo štúdium ekonomických a manažérskych predmetov. Prof. Elterich pôsobil ako riaditeľ programu a po jeho ukončení ako hosťujúci profesor. V roku 1996 bol gestorom medzinárodného seminára na tému Rozvoj vidieka na Slovensku, ktorý bol pozitívne hodnotený viacerými zástupcami Európskej komisie.

  Veľkorysosť a osobitne pozitívny vzťah k našej univerzite a Slovensku vôbec prejavil v roku 1999 keď založil z vlastných prostriedkov a prostriedkov svojich bývalých študentov fond na podporu zahraničných graduovaných študentov pre oblasť ekonomiky poľnohospodárstva a operačného výskumu (The G. Joachim Elterich Fellowship) s cieľom umožniť absolventom FEM SPU štúdium v USA. V roku 2001 Vedecká rada SPU Nitra udelila prof. J.Elterichovi čestný titul „Doctor honoris causa“ ako ocenenie jeho prínosu pre rozvoj SPU.

  Česť jeho pamiatke.

  Peter Fandel, Katedra štatistiky a operačného výskumu