e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home E-príloha Pomáhame prírode, aby sme pomohli sebe

  Pomáhame prírode, aby sme pomohli sebe

  E-mail Tlačiť

  belgickoTo bola hlavná myšlienka prvej európskej konferencie o ekosystémových službách, ktorá sa uskutočnila 19. - 23. augusta v Antverpách, Belgicko. Zúčastnil sa na nej prof. Pavol Eliáš, CSc., z Katedry ekológie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, ktorý sa dlhodobo venuje výskumu funkcií a služieb ekosystémov.

  Vyše 500 vedcov a doktorandov zo 65 krajín sveta počas päť dní diskutovalo o tom, ako príroda, ekosystémy sveta, prispievajú k uspokojovaniu potrieb ľudí a k dosiahnutiu ľudského blaha. Počas rokovaní vo vyše 60 sekciách so stovkami prednášok pozornosť sústredili na mnohopočetné vzťahy medzi prírodným prostredím a ľuďmi, na ekosystémové služby, od ktorých je ľudská spoločnosť závislá. Viaceré medzinárodné projekty (OpenNESS, OPRERAs, ECOPLAN) prezentovali výsledky a výstupy výskumu. Konferencia umožnila výmenu informácií o vzťahoch medzi biologickou diverzitou, funkciami ekosystémov a službami, ktoré poskytujú ekosystémy, úžitkami, ktoré ľudia získavajú z nich, ako aj hodnotami, ktoré prikladáme týmto službám. Práve preto veľký záujem vyvolali plenárne prednášky a panelové diskusie s politikmi (vrátane EÚ a predsedajúcej krajiny SR). Zdravé ekosystémy poskytujú ľuďom napríklad biomasu, suroviny, ale aj prostredie pre odpočinok a rekreáciu. Pritom očakávame, že ekosystémy by mohli podporovať život ľudí a fungovanie našej planéty aj v budúcnosti. Musíme pomáhať prírode udržať fungujúce ekosystémy, aby sme pomohli nám ľuďom, budúcim generáciám, nielen prežiť, ale aj žiť kvalitný život s čistou vodou, čistým ovzduším, zdravými potravinami, životným prostredím na našej Zemi. Súčasťou konferencie bola aj výstava/prehliadka ekosystémových služieb, ktorá mala ukázať ako je možné výskum ekosystémových služieb uviesť do praxe v spoločnosti a v podnikaní. Okolo 40 stánkov prezentovalo skúsenosti spoločností, organizácií, projektov a produktov s ekosystémovými službami.

  Prof. Pavol Eliáš sa vo svojej prednáške kriticky zaoberal koncepciou ekosystémových služieb a jej implementáciou. Upozornil aj na rozdiely v chápaní ekosystémov služieb, keď často používaný termín EKOSYSTÉM je pre mnohých len odborným termínom bez konkrétneho obsahu. Pri identifikovaní, hodnotení a oceňovaní ekosystémových služieb v súčasnosti dominuje deduktívny prístup („zhora-dolu“), ktorý vychádza z klasifikácie ekosystémových služieb, k vlastnému poznaniu ekosystémov a služieb prispieva však len málo. Vyzval na uplatnenie induktívneho prístupu („zdola-nahor“), ktorý vychádza z poznania ekosystémov samotných, ich biodiverzity, funkcií a vplyvov. Výskum ekosystémov, lepšie poznanie ich funkcií, výskum ekosystémových služieb je cesta, ktorá vedie k lepšiemu pochopeniu interakcií prírody a ľudí, ľudskej spoločnosti, k efektívnejšej implementácii koncepcie udržateľného rozvoja a ochrany prírody.

  Na záver konferencie prijatá Antverpská deklarácia je výzvou k rozšíreniu spolupráce na princípoch udržateľného rozvoja, ktoré zabezpečia spravodlivé rozdelenie úžitkov prírody. Odmieta chápať význam a hodnotu prírody len čisto monetárnym spôsobom – nie všetky hodnoty prírody je možné a nevyhnutné vyjadriť v peniazoch! Spolupráca expertov, podnikateľov a politikov (aj miestnych politikov) povedie k lepšiemu pochopeniu a riešeniu súčasných problémov.

  r

   

  belgicko

  Účastníci prvej európskej konferencie o ekosystémových službách, ktorá sa uskutočnila 19. - 23. augusta v Antverpách, Belgicko.

   

  Viete, čo sú ekosystémové služby? Zjednodušene povedané – je to všetko, čo pre nás robí príroda. Poskytuje nám svoje “služby”, podobne ako kaderník, opravár alebo sprievodca. Rozdiel je len ten, že služby prírody nepovažujeme za služby v pravom slova zmysle. Sú pre nás viac menej samozrejmosťou. Začali by sme si ich priamo uvedomovať, až v momente keby nám ich príroda prestala poskytovať. Keď by sa nič na poliach neurodilo, keď by prestali včeli opeľovať rastliny, keď by vyhynuli živočíchy a padli všetky stromy. Podstata ekosystémových služieb vychádza zo snahy identifikovať význam prírody pre život človeka a ľudskú spoločnosť. V súčasnosti zohrávajú jednu z hlavných úloh v rozhodovacích procesoch využívania krajiny.Viac na https://ekokrajina.com/ekosystemove-sluzby/